Verizon Wireless
SEC Harlem Ave & Northwest Hwy
Verizon Wireless Image
LEASED
Verizon Wireless
SEC Harlem Ave & Northwest Hwy
  • Deal Type: Retail Lease
  • Property Type: Retail
  • Leased SF: 2,540
  • Status:Leased