Milwaukee Ave Retail Portfolio
1455 & 1519-1529 N Milwaukee
Milwaukee Ave Retail Portfolio Image
SOLD
Milwaukee Ave Retail Portfolio
1455 & 1519-1529 N Milwaukee
  • Sale Price: $16,250,000
  • Property Type:Multi-Tenant
  • Status:Sold